Uitleiding                                   


Uitleiding: Samenvatting en overzicht

Dit voor m'n Ideen. Wie wil ze rechtzetten? Ik heb waarachtig geen tyd, en beval als die dame zonder te  vragen of 't bevalt. (219)

Index Ideen 1


De lezer die werkelijk tot hier gevorderd is, na - gedeeltelijke - vertering van de 447 voorgaande Ideen in Multatuliaans proza met mijn commentaren ... heeft een hele berg ideen doorgenomen. In deze Uitleiding bij Ideen 1 wil ik proberen een samenvatting en overzicht te geven van de ideen waar Multatuli in Ideen 1 over schrijft.

De procedure die ik gevolgd heb is deze. Ik heb alle ideen trefwoorden toegekend die naar de erin behandelde onderwerpen verwijzen, en vervolgens deze lijst ingekookt tot een lijst van onderwerpen met verwijzingen (links, natuurlijk, in html) naar de nummers van Ideen 1.

Deze lijst van onderwerpen is gebruikt voor mijn samenvatting en overzicht.

Ook heb ik een tweetal indexen aangelegd: En voor Multatuli's aforismen in de Ideen 1 omdat er vele "spitse zegswijzen" in voorkomen en n voor de parabels en geschiedenissen erin. 

Ideen
Multatuli
schrijven
taal
waarheid
waarachtigheid

 Uitleiding