Specialiteiten - index                                     


Ik heb op 2 november 2006 mijn editie van Multatuli's "Duizend en enige hoofdstukken over specialiteiten", dat gewoonlijk kortweg met "Specialiteiten" wordt aangeduid, opgeladen naar mijn site (maartensz.org). Mijn redenen om dit te doen zijn vooral dat het een fraaie tekst is en dat ik deze tekst wil voorzien van mijn eigen noten, zoals ik eerder deed met Multatuli's Iden.

Hier is een overzicht van de inhoud, gevolgd door enkele overwegend letterkundige opmerkingen:

Tekst

Noten MM

Voorwoord
Hoofdstuk I
Hoofdstuk II
Hoofdstuk III
Hoofdstuk IV
Hoofdstuk V - MV
Hoofdstuk MVI
Hoofdstuk MVII
Hoofdstuk MVIII
Hoofdstuk MVIX
Hoofdstuk MX
Hoofdstuk MXI
Hoofdstuk MXII
Hoofdstuk MXIII

Ik bezit zelf gn behoorlijke papieren editie van "Specialiteiten", waarmee ik bedoel: Een door Multatuli zlf of zijn weduwe verzorgde editie ervan. Wat ik wel heb is de door Stuiveling verzorgde uitgave ervan in de V.W., die wanhopig slecht is, en een uitgave in paperback uit 1981 ervan, verschenen bij Querido. Deze is een stuk beter dan de uitgave van Stuiveling, maar bevat ook veel rechtschrijvingen (concessies aan de toen vigerende spelling, kennelijk ingevoerd voor het gemak van de lezer uit 1981) die mij niet bevallen, en met kennelijk nogal wat fouten in de italisering, en dan vooral in de voetnoten.

Voor mijn uitgave in html heb ik gebruik gemaakt van een vrij op het internet verkrijgbare versie. Ik zou de bron noemen als ik het geduld had het advocaten-proza waarmee deze uitgave afsluit te ontraadselen, maar heb daar geen zin in.

E.e.a. bestaat uit een zorgvuldige uitgave van "Specialiteiten" als "txt", dus in ASCII-formaat, zonder opmaak, d.w.z. in het bijzonder zonder italiseringen of onderstrepingen, en in n enkel bestand.

Multatuli's veelvuldige italiseringen zijn zorgvuldig aangegeven in deze uitgave met laagliggende begin- en eind-streepjes, dus zo: " _italisering_ ". Bij gebrek aan opmaak is dit of iets dergelijks in ASCII onontkoombaar als men italisering wil aangeven, maar met html is dit natuurlijk niet nodig en kan men eenvoudig  _italisering_ = italisering schrijven, en bij voorkeur de rechterkant van deze gelijkstelling gebruiken.

Het geval wil dat Multatuli vl italiseerde, zodat het voor het oog een stuk prettiger is dit ook getaliseerd weer te geven waar dat kan.

Wat ik met deze txt-uitgave van "Specialiteiten" heb gedaan voor mijn html uitgave is

  • alle italiseringen weergeven in italisering;

  • de tekst op te delen in evenveel bestanden als de hoofdstukken waaruit de tekst bestaat;

  • de noten van Multatuli aan het eind van de hoofdstukken te plaatsen waarbij ze horen, met een link in de tekst;

  • alle redactiefouten die mijn oog troffen corrigeren (niet veel, maar wel enkele);

  • de diverse ingevoegde "(n. v.d. tr.)" van de bezorgers die aldoor naar eerdere hoofdstukken verwijzen weghalen en vervangen door links naar die hoofdstukken;

  • en tenslotte al Multatuli's verwijzingen naar z'n Iden aanvullen met links naar mijn uitgaven van de Iden op mijn site (maartensz.org).

Op het moment dat ik dit schrijf heb ik mijn eigen noten bij "Specialiteiten" nog niet verwerkt.

Wie mijn uitgave van "Specialiteiten" wil gebruiken is geheel vrij dat te doen: De gebruikte tekst dateert uit 1879, met een eerste druk in 1872, zodat ieder copyright erop lang verlopen is.

Waar wl copyright op berust zijn mijn eigen teksten. Maar ik zal mijn noten bij "Specialiteiten" in een aparte folder plaatsen, zodat de originele tekst waarbij ze horen, afgezien van mijn ingevoegde nootnummers, ongewijzigd blijft.

Tenslotte nog deze letterkundige opmerking:

Multatuli's hoofdstukken zijn Romeins genummerd en zonder titel. In mijn html-versie geef ik de Romeinse nummering in de html-titel, maar niet in de namen van de html-bestanden. Deze zijn genummerd als "Specialiteiten - 1.htm" t/m "Specialiteiten - 13.htm". Verder zijn er nog deze index en Multatuli's Voorwoord bij "Specialiteiten".

Wie de gehele "Specialiteiten" dus wil neerladen in mijn html-uitgave moet 15 bestanden neerladen, en in n directory plaatsen willen de onderlinge verbanden tussen de bestanden behouden blijven.

Uiteraard werken de links naar de Iden alleen als u on line bent, of mijn uitgave neergeladen heeft met behoud van de folder-structuur en folder-namen die ik op mijn site gebruikt heb.

Ik wens u veel leesplezier!

Maarten Maartensz
2 november 2006
Amsterdam

Specialiteiten - index