Welcome to the Multatuli  pages of Maarten Maartensz. See:  Help + Map + Tour + Tips + Notes + News + Home


 

Trefwoord-index op Multatuli's IDEEN 1    Uittreksel


"Ik voorzie - als Uwe zaken goed gaan- dat gy 't heele rommeltje bij elkander zult zamelen - ge hebt er reeds op gedoeld - en dan had ik U die unificatie willen voorstellen. Daarby had ik dan willen maken een Indexje, niet te uitvoerig, maar toch zo, dat men weg vinden kon in 't doolhof.
Iets als:     onsterfelykheid nr . of blz. zooveel
                parlement Reg. vorm -
                Rammelslag...
                protestantismus...
                deugden (onechte) ...
                Wouter.....
                Colineau...
                zedeloos, onzedig...
                Onzedig, zedeloos ... &c&c

Nu, zyn we nog zo ver niet maar de tyd kan komen. Mogt dat na myn dood zyn, denk er dan aan." (VW XV p. 154-155: Multatuli aan G.L. Funke, 29 maart 1872)

Dit is zo'n index. Alle referenties zijn naar nummers waar het trefwoord (of in zeldzame gevallen: een synoniem) te vinden is.


Aantrekking: 172, 198
Aforisme: 48, 49, 59, 61
Ambtenaar: 116
Amsterdam: 126, 306, 307, 308
Arbeid: 61
Armoede: 372
AtheÔsme: 98, 178, 237

Bedaard: 259
Begrip: 123, 236, 240
Beginselen: 128
Bekwaamheid: 115, 120
Beroep: 115, 117, 136
Bescheidenheid: 109, 110
Bestuur: 33, 293, 307, 308, 309
Bidden: 138, 163, 177, 237
Burgers: 196, 203
Bijbel: 64, 65, 132, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 196, 203, 208, 210

Christendom: 273, 274, 275, 370, 387, 401, 427, 437
Christenen: 66, 67, 82, 93, 132, 138, 140, 180, 181, 185, 186, 187, 196, 208, 225
Classificeren: 381
Colineau: 236, 238, 242
Conformisme: 261, 426
Conservatief: 291, 292, 294, 317
Creativiteit: 30, 31

Democratie: 119, 121, 133, 135
Denkbeeld: 12, 250, 356, 357, 358
Denken: 10, 87, 88, 144, 267, 268, 268a, 383, 411, 415
Definities: 10, 78
Deugd: 114, 200, 202, 311, 326, 357, 358, 372, 374, 414, 419, 420, 422, 423
Dichten: 56, 69, 385
Dichters: 244
Dogma: 100
Domheid: 240, 426
Dominees: 295
Doorsnee: 261, 267, 270, 309, 333, 344, 411
Drift: 257, 258, 259, 260
Dwalingen: 19, 20, 21, 144, 145, 146, 147, 149, 178

Eer: 302
Eerlijkheid: 111
Eigenbelang: 111

Fancy: 230, 237
Filosofie: 89, 90, 262
Fouten: 19, 20, 239

Gedachten: 11, 12, 87, 88, 356
Geest: 408
Geld: 84
Geldzucht: 261, 262
Geloof: 138, 139, 140, 141, 165, 166, 169, 184, 185, 231, 232, 236, 237, 349, 353, 354, 355, 357, 358, 383, 424, 425, 426, 428, 429, 433, 435
Geloofsbelydenis: 101
Gelijkenissen: 134
Gelijkheid: 48, 49, 50, 155
Genie: 75, 76, 77, 103, 104, 105, 404, 447
Genot: 236
Geschiedenis: 180
Geweten: 368
God : 32, 102, 154, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 173, 175, 176, 177, 237, 242, 264, 277, 345, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 361
Godsdienst: 136, 138, 157, 165, 166, 169, 178, 179, 295, 348, 364, 369, 370, 373, 394, 401, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 424, 430, 431, 432, 433, 435, 436, 437, 443
Goed: 229, 231, 242, 276, 277, 423

Hart: 366
Heine: 358, 359
Hoogmoed: 108, 110, 113, 114, 141, 220, 242a, 246, 254, 261, 290
Hollands: 33, 39, 47
Huichelen: 29, 114
Humor: 158
Huwelijk: 183, 197, 442
Hysterie: 202, 203

Ideen: 34, 35, 45, 51, 52, 62, 68, 70, 83, 87, 92, 122, 123, 130, 204, 205, 206, 216, 217, 219, 227a, 229, 230, 283, 284, 286, 290, 321, 399, 400, 403, 404, 446, 447

Javanen: 225
Jeugd: 10
Jezus: 63, 64, 65, 66, 67, 93, 183, 186, 188, 264, 265, 266, 272
Joden: 187

Karakter: 143, 220, 238, 260, 261, 265, 302, 343, 366
Katholieken: 218, 232, 233
Kennis: 21, 95, 96, 97, 99, 166, 240, 276
Kennisleer: 1, 16, 17, 18
Kiezen: 308, 309
Kinderen: 211, 214, 310, 380, 428, 429, 438
Kunst: 387
Kuisheid: 111
Kwaad: 231, 368, 423

Laster: 243, 244
Leerstelsels: 128
Leren: 106
Leugen:  94, 124, 245
Leven: 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 157
Lezen: 83, 122, 127, 196, 250
Liberaal: 291, 292, 295, 296, 301, 317
Liefdadigheid: 301
Liefde: 198, 199, 211, 231, 242, 442
Liegen: 374
Literatuur: 54, 55, 252
Logica: 167, 175, 176, 215, 268, 268a, 269, 424, 433, 435, 436
Lijden: 57

Maatschappij: 253, 341, 364, 374, 381, 420, 421, 422
Mannen: 225
Max Havelaar: 287, 288, 289, 304, 305, 305a, 331
Meerderheid: 326
Mening: 267
Mensen: 48, 49, 50, 117, 181, 193, 276, 325, 336, 338, 355, 360, 364, 374
Menskunde: 236, 240, 251, 252, 264, 266
Menszijn: 15, 136, 146, 150, 151, 152, 153, 157, 159, 160, 173, 199, 399, 400, 403, 404, 422, 446, 447
Metafysica: 71, 72, 364
Middelmaat: 5, 6, 9, 73, 74, 333, 336
Moed: 86, 220, 402
Moraal: 82, 84, 85, 86, 91, 437, 444
Multatuli: 206,211, 216, 217, 219, 226, 227a, 229- 242a: 247, 253, 265, 266, 283, 284, 285, 287, 288, 289, 290, 298, 299, 305, 305a, 330, 331, 359, 399, 400, 403, 404, 446, 447, zeeziekte

Natuur: 102, 148, 158, 159, 160, 161, 171, 172, 173, 198, 200, 201, 276, 345, 347, 351, 352, 373
Natuurkunde: 171, 172, 173, 174
Navolgers: 53
Nederland: 84, 126, 188, 286, 290, 315, 318, 322, 323, 327, 342
Nederlands: 229, 240, 242a, 305a, 342, 386, 390
Nederlanders: 229, 243, 249, 250, 305a, 360, 361
Nederlands IndiŽ: 300, 304, 305, 305a, 327, 390
Nederigheid: 107, 130, 221, 222, 223, 246, 254, 261
Noodzaak: 32, 146, 149, 162, 164, 165, 166, 168, 169, 177, 348
Normen: 253, 254, 255, 256, 259

Onderwijs: 106, 136, 142, 278, 279, 341, 346, 378, 381
Onderwijzers: 215
Oneindigheid: 173, 174
Oorzakelijkheid: 168, 355
Opinie: 267
Oprechtheid: 26
Opvoeden: 15, 136, 142, 153, 154, 155, 194, 195, 200, 202, 209, 210, 211, 213, 215, 310, 346, 380, 428, 429, 438
Origineel: 337
Ouders: 215, 310

Parabel: 78, 79, 80, 81
Paradox: 59
Parlement: 133, 135, 330, 332, 335
Partij: 301, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 318, 319
PoŽzie: 263, 361, 385
Politiek: 291, 292, 296, 301, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 318, 319, 394, 420, 421
Principes: 100, 128, 296, 303
Professoren: 281, 282
Protestanten: 218, 232, 233
Publiek: 116, 400, 403, 404, 446, 447

Raad: 3, 59
Recht: 314
Rechtsstaat: 432
Regeren: 121
Ridderlijkheid: 265
Rijkdom: 311
Ruimte: 173

Sarcasme: 242, 324, 395, 415
Satire: 395
School: 41, 378, 381
Schoolmeester: 38
Schrijven: 37, 38, 42, 54, 55, 58, 60, 69, 70, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 99, 112, 126, 229, 230, 242a, 248, 249, 250, 284, 285, 359
Schijn: 81
Schijnheiligheid: 179
Sexualiteit: 214, 372, 380
Slecht: 325, 350
Smart: 324
Spel: 408
Spelling: 36, 40, 43, 44, 45, 47, 62, 145, 229
Spot: 395
Spreekwoorden: 281, 282
Stemmen: 7, 8, 118, 119, 120, 121, 133, 135
Staat: 326
Studenten: 206
Structuur: 4
Strijd: 13
Systemen: 100
Systeemmakers: 89, 90

Taal: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 99, 125, 229, 236
Talent: 337
Teleologie: 146
Tevredenheid: 61
Theologie: 231, 272, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 364
Thorbecke: 227, 227a, 228, 286, 296, 301, 313, 314, 316
Totalitair: 329, 332, 335
Tijd: 173

Uitdrukken: 13, 14
Universiteiten: 206
Vallen: 235
Vader: 15, 212, 346

Verantwoordelijkheid: 334, 444
Verkiezingen: 290
Verstand: 366, 368, 408
Verzinnen: 230
Verzameling: 4
Volksvertegenwoordiging: 119, 121, 312, 316, 320, 322, 323
Volmaakt: 245
Vrouwen: 181, 182, 183, 188, 192, 193, 194, 195, 197, 202, 209, 225, 306
Vrijdenkers: 131
Vrijheid: 190, 432
Vuur: 249

Wanbegrip: 95, 96, 97
Waarachtigheid: 26, 91, 137, 139, 141, 143, 158, 160, 255, 256, 259, 387
Waarheid: 1, 2, 79, 82, 83, 94, 108, 124, 129, 132, 134, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 149, 156, 158, 160, 167, 178, 237, 245, 263, 314, 387
Waarschijnlijkheid: 156
Weten: 99, 236
Wetenschap: 425, 436
Wetten: 111, 136, 191, 192, 193, 194. 293, 295, 315, 318, 322, 323, 339, 340, 341, 366
Wiskunde: 268, 268a, 269
Wonderen: 140, 351, 352
Woutertje Pieterse: 362, 363, 364, 365, 367, 369, 371, 375, 376, 377, 378, 379, 381, 381b, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445
Wijsbegeerte: 124, 125, 155, 175, 236
Wijsgeer: 33, 242
Wijsheid: 240

Uzelf: 22, 23, 24, 25, 27, 28, 28a

Zeden: 111, 136, 149, 189, 191, 192, 194, 195, 200, 201, 202, 203, 214, 224, 250, 253, 254, 255, 256, 259, 325, 327, 328, 329, 341, 343, 366, 372, 380, 401, 402, 414, 419, 422, 423, 437, 447
Ziel: 16
Zeeziektegeschiedenis: 229, 231, 234, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 242a
Zijnsleer: 4, 18, 146, 148, 156, 164, 165, 166, 170, 171, 172, 174, 175, 177


Index op Multatuli's IdeŽn: Parabels etc.

78: Dode generaal en spreektijd
79-81: Modiste met onecht kindje
107: Pygmeese deugd
229 - 242a:  Zeeziekte
251: Karper en viskunde
261-262: Kapel en ezel
319: Hongerige ridder
340: Brug en gleuf
352: Moeder en vallend kind
362: Aanvang Woutertje Pieterse


433: De onthoofde heilige Kwip of Kwap
438: Vogelhistorie
447: Samojeedse robbenvanger


 


 


Welcome to the Multatuli  pages of Maarten Maartensz. See:  Help + Map + Tour + Tips + Notes + News + Home