Idee 414.                                    


Wat IdeŽn zonder hoofdstuk.

Hoofdstukken als 't vorige vervullen my met walging, maar ik geloof dat het plicht is Ďden steen niet Úmtegaan, die er ligt op onzen weg.í (400)

De zoogenaamde godsdienst ligt juist op 't voetpad, en daarom wil ik haar wegkantelen als ik kan.


In welke mate M. hierin is geslaagd is moeilijk precies vast te stellen, maar het is ongetwijfeld waar dat Multatuli meer dan enig ander Nederlander deed om het religieus geloof te bestrijden.

Idee 414.