Idee 395.                                       


Spot met zoogenaamd ‘heilige’ zaken, bewyst niets tegen die zaken, maar wekt de tragen op, en geeft den vreesachtigen moed: tot nadenken over de vraag: of die zaken wel heilig zyn?

Dit is veel gewonnen, want dan is de tyd daar tot eenvoudige redeneering, en de konklusie ligt niet ver... ja, ze wordt dan meestal ‘een peer uit eigen tuin.’ (269)


Alles waar - maar: Er zijn veel meer tragen van geest dan niet-tragen van geest. (Was het anders dan was de gehele menselijke geschiedenis anders.)

Idee 395.