Idee 388.                                     


Ik ben er geweest! [1] Ziehier: 

- Och me lieffe juffre Pieterse... 'k was so bedaan toe Louweris me kwam fraache. Want 'k sech al so teuche Wimpie, die musse maakt, weetje - n, dankie f'r fuur. Strakkies, Pietje - 'k zech al so teuche Wimpie, hoe sou juffre Pietersen 't make, 'md-'k in so lang nie f-je chehoort-ep, weetje - ja, lech 'm m'r neer, 't is m'n outje - je neemt ommes nie kwalik, d-'k m'r m'n outje hep emchedaan?... en doe sei Wimpie, omd-we net aan de was wasse... [2]

Wat Wimpie daarop gezegd heeft, weet ik waarachtig niet. Het outje van vrouw Stotter werd opgenomen, en neergelegd aan 't voeteneind op de bedstee in de achterkamer, met last aan de kinderen die daar saamgepakt lagen, de beenen niet uittesteken, om baker's outje niet te bederven.

- Wel mens, cha sitte... ja, d's f'rons... 't is tweemaal -Leentje, w-benje weer... d'r wordt cheskelt, hoorje niet! - 't Sel juffre Sipperman wese... w'nt juffre Sipperman k'mt ook, weetje... 

Ik weet alweer niet, of 't inderdaad juffrouw Zipperman was die gescheld had, en de lezer mag me verwyten dat ik geschiedenissen vertel die ikzelf niet recht ken. Maar in 't onzekere latende of 't ditmaal juffrouw Zipperman was, of juffrouw Mabbel van den koekbakker, of juffrouw Krummel die 'n man op de beurs had of juffrouw Laps... neen, die hoefde niet te schellen, want ze woonde op de ondervoorkamer. Genoeg, vr half-acht was 't heele gezelschap kompleet, en Stoffel rookte z'n pyp alsof 't zoo hoorde. Leentje was weggegaan zonder boteram. Die zou ze morgen wel krygen, omdat 't zoo druk was vandaag, en men kon niet alles tegelyk doen.


[1] "Ik ben er geweest! "

Namelijk: Op de Noordermarkt, in de buurt waarvan de familie Pieterse woonde, naar de lezer mag aannemen. Voor Multatuli's familie geldt hetzelfde: Hij werd geboren in de Korsjespoortsteeg (in een huis waar tegenwoordig het Multatuli Museum gevestigd is) en groeide op in een huis op de Haarlemmerdijk, dat reeds lang verdwenen is. Beide zijn niet ver van de Noordermarkt.
 


[2] "- Och me lieffe juffre Pieterse... 'k was so bedaan toe Louweris me kwam fraache. Want 'k sech al so teuche Wimpie, die musse maakt, weetje - n, dankie f'r fuur. Strakkies, Pietje - 'k zech al so teuche Wimpie, hoe sou juffre Pietersen 't make, 'md-'k in so lang nie f-je chehoort-ep, weetje - ja, lech 'm m'r neer, 't is m'n outje - je neemt ommes nie kwalik, d-'k m'r m'n outje hep emchedaan?... en doe sei Wimpie, omd-we net aan de was wasse... "

Amsterdams burgermansvolk zal toen tennaastebij zo gesproken hebben. Enigermate gefatsoeneerd plat Amsterdams klinkt nog zo als Multatuli 't schreef - misschien met wat meer "ao" en "au" - of in ieder geval veel meer z dan een vreemdeling zou gissen uit de ABN-schrijfwijze voor het hier gestelde. Toch heeft ook het lagere burgermansvolk tegenwoordig kiesrecht en vindt dat geheel zoals 't hrt, en maakt een onfortuinlijk achterlijk gebruik van hun stemrecht. Ach ja: "Mon Dieu ! Ayez piti de moi et de mon pauvre peuple!", zoals de Vader des Vaderlands zei - want hij sprak geen Nederlands.

Idee 388.