Idee 383.                                     


't Gebeurt meermalen dat we gelooven iets gewaar te worden van buiten, wat voorkomt uit onszelf, en even dikwyls meenen wy zelf iets te hebben uitgedacht, dat eigenlyk afkomstig is van 'n ander. [1]

Dit is 'n soort van buikspraak die dikwyls aanleiding geeft tot ongenoegen en vyandschap.


[1] "'t Gebeurt meermalen dat we gelooven iets gewaar te worden van buiten, wat voorkomt uit onszelf, en even dikwyls meenen wy zelf iets te hebben uitgedacht, dat eigenlyk afkomstig is van 'n ander. "

M. denkt hier kennelijk vooral aan literair nadoen of overschrijven la Adriaan van Dis, een groot modern overschrijver-cum-media-persoonlijkheid, met een heel talentvolle media-genieke kin.

Meer in 't algemeen, en afgezien van literaire dieven, is de gehele menselijke ervaring een bijzonder ingewikkeld mengsel van aangeboren, aangeleerd, zelfbedacht, nagedaan, toegevoegd, gesimplificeerd en, vooral, gegist, vermoed, voorondersteld en aangenomen. En de meeste mensen redeneren slecht en wensdenken waar zij zelf serieus menen te denken.

Idee 383.