Idee 375.                                       


Oef! Nu weer van Leentje. Stoffel beschuldigde haar van dien verkeerden val in z'n hemdsboordjes, ‘die zoo nadeelig werkte op 't respekt’ en klaagde dat ze hem altyd zoo mal aankeek, als-i ‘heeren had.’ [1]

Dat ‘heeren hebben’ was 'n privatissimum over de leerwyze van Prinsen, die nog niet was uitgevonden, maar door Stoffel werd voorgevoeld. Leentje bracht thee by die zaak, en was eenmaal niet geslaagd in 't wegbyten van 'n lach, toen ze Stoffel z'n naam hoorde spellen, en uitvaren tegen 't onkiesche ouwerwetsche ‘esse té’ dat dan ook leelyk is.

En dan, die bessen met suiker!


[1] Dat "Stoffel beschuldigde haar van dien verkeerden val in z'n hemdsboordjes, ‘die zoo nadeelig werkte op 't respekt’" mag geen verwondering wekken: Voor ieder mens wordt 't kwaad vrijwel altijd door anderen gedaan. De reden is eenvoudig: Men wenst zelf altijd het goede volgens zichzelf, omdat wat men wenst als goed verschijnt en wat goed lijkt wenselijk is. (Ja, het is zó simpel! Zie verder 423.)

En "respect" is een in Neerland zéér gewenste deugd, want het zelfrespectloze Neerlandse volk eist het respect dat ze - geheel terecht - niet zelf voor zichzelf kunnen opbrengen van anderen, en neemt het anderen kwalijk als ze dat "respect" niet minstens huichelen. Zie weer de conceptie van de IDEEN.

Idee 375.