Idee 368.                                     


Er zou weinig overblyven van wat wy geweten noemen, als we de noodzakelyke gevolgen van 't bedreven kwaad konden wegdenken.


Ja. Toch loopt een groot deel van het menselijk gedrag inclusief ingewikkeld moreel gedrag "op de automatische piloot", en berust veel meer op gewoonte en gewenning dan op redelijk overleg en besef van konsekwenties. Zie ook 423.

Idee 368.