Idee 366.                                       


Veel wetten en de meeste zeden zyn ontstaan uit gebrek aan ruimte in verstand, hart, karakter, woning, landstreek, of middelen van bestaan. [1]

Dit is toepasselyk op de leer van 't rechterhandje zoowel, als op de instelling van 't huwelyk, en op veel dingen die daartusschen liggen. *)

*)  Zie over 't huwelyk, als uitvloeisel van schraalte der levensmiddelen, de Japansche gesprekken. De voorrang van de rechterhand is 'n gevolg der nauwte aan-tafel. Ook by den Javaan staat de linkerhand in 'n slecht blaadje, maar dit heeft 'n geheel andere reden die geenszins verwerpelyk is, en wel voor z'n kiesheid pleit. [2]


[1] "Veel wetten en de meeste zeden zyn ontstaan uit gebrek aan ruimte in verstand, hart, karakter, woning, landstreek, of middelen van bestaan."

Juist! Maar .... dit inzicht leidt wel tot een zekere scepsis wat het maatschappij verbeteren aangaat.

Ikzelf stam bijvoorbeeld uit de Amsterdamse Kinkerbuurt, waar ik de eerste 10 jaren van m'n leven doorbracht, en ook wat nu de laatste 10 jaren zijn. Dit is op tal van manieren leerzaam, en één daarvan is dat er een sterke genetische component moet schuilen in het typische Kinkerbuurtvolk. Dat bestaat namelijk nog steeds, als in de 50er jaren die ik me zo goed kan heugen - grauwe, bitse, lelijke, achterbakse nivelleerders met (zie ik nu, maar zag ik niet als kind) doorgroefde drankkoppen en bierbuiken, die zich uitdrukken in een bijzonder lelijk Amsterdams.

En aangezien ik er tussen opgegroeid ben, als kind van intelligente welwillende communistische ouders, die over het nu volgende héél anders dachten:

Doorsnee mensen ("middenstand") noch Kinkerbuurtvolk ("werkende stand") zijn gewillig of in staat tot rationele oordelen of redelijke gedragingen die afhangen van hun eigen vermogens en inzet en zijn daar ook niet werkelijk in geïnteresseerd. De zeer grote meerderheid van de mensen zijn nu eenmaal geboren met vermogens die ze veroordelen tot middelmatigheid en conformisme.


[2] "Ook by den Javaan staat de linkerhand in 'n slecht blaadje, maar dit heeft 'n geheel andere reden die geenszins verwerpelyk is, en wel voor z'n kiesheid pleit."

Er was geen toiletpapier, en ze gebruikten de linkerhand voor reiniging van zichzelf.

Idee 366.