Idee 359.                                       


Ik houd zooveel van Heine, dat ik bly ben hem nooit ontmoet te hebben. *)

*) In de vorige drukken is 't woordje ‘nooit’ uitgevallen, waardoor dit Idee in-verband met 226 geen zin heeft. Ik erken overigens dat myn genegenheid voor Heine zeer verminderd is, en dat ik hem nu wel zonder gevaar voor oneenigheid zou kunnen ontmoeten. By gelegenheid hoop ik de oorzaken te ontwikkelen, waarom ik hem lager schat dan vroeger.


M. had weinig op met de meeste schrijvers en liet zich over vele schrijvers laatdunkend uit. Een mogelijke reden dat hij Heine op latere leeftijd lager stelde dan eerder is dat Heine op latere leeftijd religieus werd, maar dit is alleen een gissing.

Idee 359.