Idee 356.                                       


Er is veel te leeren uit de gewoonte zich by denkbeelden, gezegden of gedachten de vraag voorteleggen: wie heeft dat het eerst gevormd, gezegd en gedacht? Wat bewoog hem daartoe? Welke geschiedenis doorliep z'n gemoed, vr hy 't dacht, zeide of vormde? (30, 111.)


Ja, maar 't blijft gewoonlijk gissen.

Idee 356.