Idee 354.                                       


Geloof is bygeloof.


Preciezer: Religieus geloof is gewoonlijk bijgeloof.

De reden is dat niet-religieus geloof (en niet-politiek geloof!) gewoonlijk min of meer overeenkomt met bekende waarschijnlijkheden of gezond verstand. Zie 353.

Idee 354.