Idee 349.                                       


- Eilieve, gy die beweert God te kennen, kunt ge my ook zeggen waarom ik hem niet ken?

- De verdorvenheid van uw hart...

- Was uw hart dan zoo byzonder goed, toen hy zich aan u openbaarde?


Ja, dat is een heel relevante vraag en er zijn vele van dit soort, zoals waarom het de godheid behaagt zich op zoveel honderden elkaar tegensprekende manieren te openbaren aan de gelovigen van de verschillende geloven.

Daarbij: Er zijn feitelijk maar weinig mensen aan wie een god zich geopenbaard zou hebben, en voorzover de evidentie reikt waren die mensen minstens een beetje gek. Dit alles is geen strikt bewijs dat er geen god is, maar is meer dan voldoende grond om zeer aannemelijk te maken dat als ie er is dat ie dan volstrekt onbegrijpelijk is voor mensen.

Idee 349.