Idee 347.                                       


Twee knapen vielen in 't water. ‘Door Gods liefderyke goedheid’ werd één gered. De andere verdronk...

Door Gods boosaardige kwaadheid? *)

 *) Ook deze vraag blyft heeren theologen ter beantwoording aanbevolen.


Deze vraag is sinds de klassieke Oudheid vele keren gesteld. Een theologisch goed antwoord op een dergelijke vraag van een Joodse rabbijn (van de zogeheten Shas-partij) n.a.v. de moord op 6 miljoen Joden is dat ... God in zo'n grote voorzienigheid beschikt had dat al die 6 miljoen zondig genoeg waren geweest om zo gruwelijk vermoord te worden. Dit is een goed voorbeeld tot welke waanzin consistente theologie voert - doordat veel waarachtige geloofsfanaten noch in staat noch gewillig zijn logische weerleggingen van hun geloof te aanvaarden. (Zie ook 345: Waarom schiep een almachtig alwetend en goede God dan al die miljoenen? Om ze zo gruwelijk te laten vermoorden als gebeurde?)

Idee 347.