Idee 345.                                       


- Zie eens, myn zoon, hoe wys de Voorzienigheid alles gemaakt heeft. Die vogel legt zyne eieren in deszelfs nest. De jongen zullen uitkomen tegen den tyd dat er wormpjes en vliegjes zyn om dezelve te voeden. Dan zingen zy een loflied ter-eere van den Schepper die Deszelfs schepselen overlaadt met weldaden...

- Zingen die wurmen mee, papa? *)

 *) Het vragend zoontje wacht nog altyd op antwoord.


Modern biologisch onderzoek lijkt vastgesteld te hebben dat nogal wat vogels in staat zijn hun eierleggen te coördineren met de voedselvoorraad.

Maar dit is een terzijde. Iets wezenlijker in dit verband is dat de hele natuur samengehouden wordt door het elkaar opvreten en dat de meerderheid van vrijwel alle nakomelingen van vrijwel alle dieren ten prooi vallen aan andere dieren voordat ze opgegroeid zijn. Als de Schepper dit alles gewild heeft, dan is Hij veel hardvochtiger dan een almachtig, alwetend en goed schepper zou hebben kunnen zijn. (De schepper van een Natuur die bestáát bij gratie van eten en gegeten worden had kennelijk een roofdierennatuur. Immers, een almachtig goedertieren God had het toch wel voorelkaar kunnen brengen dat dieren hun nodige energie zouden kunnen onttrekken aan lucht, licht of zand, en niet door elkaar naar het leven te staan voor voedsel?)

Idee 345.