Idee 344.                                       


- Een nietig mensch heeft me geprezen...

- Verheug u, dan is uw zaak gewonnen. Wees verzekerd dat de meerderheid op uw hand is. *)

 *)  Dit gaat niet door. Het bewyst slechts dat de lofredenaar dit meende.


Ook M.'s toevoeging is onwaar - het enige dat bewezen geacht mag worden is dat de lofredenaar geloofde voordeel te hebben van z'n lofprijzen.

Idee 344.