Idee 343.                                       


Er is vaak meer moed noodig om kleinigheden aantetasten, dan om groote verkeerdheden te bestryden. De kleine dingen hebben meer aanhangers. (29)


Misschien. Maar wat ten grondslag ligt aan het door M. opgemerkte is dat de doorsnee leeft en denkt in kleinigheden, die heel vaak samenhangen met de mode van het moment, maar door de doorsnee voor wezenlijk en belangrijk gehouden worden.

Wie in Neerland als volwassen man serieus genomen wil worden door het Neerlands publiek zal een stropdas moeten dragen, tenzij hij een heuse Prins is; wie als volwassen vrouw niet gekleed is volgens de mode van de maand hoort - minstens! - niet heleml bij Ons Soort Mensen - volgens het doorsnee gepeupel dat dit soort dingen bepaalt, en niet in staat is dieper te zien dan oppervlakkig conformisme, en gewoonlijk de inhoud identificeert met de verpakking, en daar bovendien eer in stelt en het eigen eerbegrip aan ontleent. (Gewn doen is het morele alfa en omega van doorsnee mensen: Wie zich niet conformeert, of er niet uitziet en doet als Wij, deugt "dus" niet - en wil ook niet deugen, volgens de conformistische zedemeesters.)

Opmerking van 2006: Ondertussen is er een zekere kentering in het stropdas-dragen, zij het dat ook dit weer modegevoelig is. Nu lijkt namelijk te gelden dat mannen die willen doorgaan voor "modern en vrij" of die zichzelf als "intellectueel en links" beschouwen zichzelf publiek presenteren in een colbert zonder stropdas. Het gewone volk en de klassieke VVD'er, voorzover man, blijft zichzelf trots publiek bestroppen, en wil niet dood gezien worden zonder zo'n would-be mannelijk aanhangsel. (Ikzelf droeg sinds m'n 14e geen stropdas, omdat ik het benauwd vind, en toen al door had dat het een gigantisch penis-symbool is, waarmee ik liever niet benauwd voor lul liep.)

Idee 343.