Idee 342.                                       


Ik heb innig medelyden met Hooft - of Geeraardt Brandt? - als ik naga wat-i zal te lyden gehad hebben, omdat-i zich verstoutte ‘ik’ te schryven zonder c.


M. is vaak bekritiseerd voor z'n zeer vrijzinnige individuele spelling, maar Hooft en Brandt schreven in een tijd zonder Neerlandici en zonder veel regels hoe Hollands geschreven zou moeten worden.

Idee 342.