Idee 338.                                       


Ik dank u, lieve Natuur, dat ge dit althans hebt verordend, dat ieder belast blyft met z'n eigen digestie. *)  

*)  Men kan z'n indrukken niet kiezen. Maar de wyze van opvatting, verwerking en gebruik blyft overgelaten aan onszelf.


Hier ben ik 't mee eens - maar het is nogal in tegenspraak met M.'s regelmatig beleden geloof in "de Noodzakelijkheid". Zie 32, 146.

En trouwens "Men kan z'n indrukken niet kiezen. Maar de wyze van opvatting, verwerking en gebruik blyft overgelaten aan onszelf." is wat ikzelf ook denk, en dat - mede -gefundeerd kan worden door de aanname dat veel van wat in een menselijk hoofd gebeurt geheel onafhankelijk is (in waarschijnlijkheidstheoretische zin) van wat er buiten dat hoofd gebeurt. Dit is een reden waarom mensen kłnnen kiezen: ze kiezen met hulp van waarden en inschattingen die overwegend of geheel los staan van wat deze overwegingen waarderen en schatten.

Idee 338.