Idee 332.                                       


Parlementaire regeeringsvormen stellen 'n systeem van assurantie tegen misbruik voor, maar ik beweer dat de som der premien hooger is dan de vermoedelyke tirannenschade.


Nee, daar ben ik het geheel mee oneens - met 140 jaar meer geschiedenis, waaronder Hitler's Duitsland, Stalin's Rusland en Mao's China.

Parlementarij is gewoonlijk verre van fraai en in het geheel geen garantie van goed bestuur - als het ergens een garantie van is in termen van bestuur dan van geestloze middelmatigheid - maar tirannen zijn een garantie voor massale onderdrukking en moordpartijen.

Idee 332.