Idee 328.                                       


De zedelykheid van privaatpersonen is meerendeels lafhartigheid. [1]

Jan, Pieter of Paul durven hun namen niet zetten onder 'n oproeping om diefstal by-nacht te plegen, gewapend, door meer dan één persoon.

Maar als Jan, Pieter en Paul minister worden, dan teekenen zy flinkweg: de Ministers, omdat het geweten zich laat bedotten door 'n onnoozel lidwoord.

Nooit heeft men gehoord dat de ministers in corpore werden geplaagd door verschyningen. Nooit springen ze - homogeen gesproken - uit wanhoop in 't water.


[1] "De zedelykheid van privaatpersonen is meerendeels lafhartigheid."

Ja. Anders gezegd: Angst af te wijken van de meerderheid, gewoonlijk met aanzienlijk recht.

Idee 328.