Idee 325.                                       


The proper study of mankind is Man. [1]

Goed. Maar men waarschuwe toch den leerling in 't Engelsch, dat proper hier niet moet worden vertaald met: zindelyk of rein. [2]

Ik vind dat de Natuur ons wel 'n prettiger bezigheid had kunnen geven.

Nog nooit is 'n ornitholoog lastig gevallen door 'n koekkoek, omdat-i verteld had dat deze vogel zyn eieren had gelegd in 'n verkeerd nest. (Koekkoek is mannelyk, en vogel ook. De zeer vrouwelyke handeling van eierleggen verandert niets aan de schoolmeestery.)

Maar als de anthropoloog iets dergelyks zegt van de anthropen, dan worden ze kwaad, en krabben hem de oogen uit, en vertellen dat-i geen verstand heeft van hun zeden, dus zede-loos is, dat is in hn taal: slecht. [3]


[1] "The proper study of mankind is Man."

Aldus een beroemde regel uit Pope's leerdicht "Essay on Man".


[2] "Goed. Maar men waarschuwe toch den leerling in 't Engelsch, dat proper hier niet moet worden vertaald met: zindelyk of rein."

Noch behoort men "Man" hier te vertalen met "man".


[3] "Maar als de anthropoloog iets dergelyks zegt van de anthropen, dan worden ze kwaad, en krabben hem de oogen uit, en vertellen dat-i geen verstand heeft van hun zeden, dus zede-loos is, dat is in hn taal: slecht."

Ja zo gaat dat - naar doorsnee begrip is zedeloos wie ndere zeden heeft dan de doorsnee.

Idee 325.