Idee 324.                                       


De hevigste uitdrukking van smart is sarkasme.


Nee hoor: stilzwijgen of zelfmoord. Wie bij hevige smart toch nog sarcastisch kan zijn heeft nog enige humor en kracht over.

Idee 324.