Idee 320.                                       


Ik rekommandeer aan den teekenaar van den Spectator, 't volgend onderwerp: een nederlandsch Volksvertegenwoordiger thuiskomende:

 Kom, wisch het zweet mij van de wangen,
     En, dierbaar wijf, richt aan. (Tollens)

En op den achtergrond het oude vrouwtje van zoo-even.

Of beter nog, dat vrouwtje-zelf, de funktien waarnemende van 't ‘dierbaar wyf.’

Zulk zweet moet zoo afgewischt worden. Ziedaar 'n eerst beginsel van allerlei kunde. [1]


[1] Namelijk (volgens Multatuli): Er moet hard voor gewerkt zijn (en veel voor geleden en gedragen - zie ook 1193d).

Idee 320.