Idee 317.                                       


Ik begryp heel goed hoe men behoudend wordt, door goed opteletten wat 'n liberaal is. *) [1]

*) Dit is onjuist uitgedrukt. Er behoort te staan: ‘door 'n oppervlakkig acht geven op de Liberalen.’ Wie hen nauwkeurig gadeslaat, komt weldra tot de overtuiging dat de liberalen byna doorgaande niet liberaal zyn, en zou dus daardoor niet worden genoopt tot afval van 't liberalismus. Wat de zoogenaamde Liberalen aangaat, zy spelen op maatschappelyk en staatkundig terrein nagenoeg het rolletje dat de modernen op theologisch gebied vervullen. Ze ontkennen juist genoeg om inkonsekwenter te zyn dan zy die alles behouden, en behouden te veel om in de oogen van 'n denker de minste verdienste te hebben in 't wegwerpen van de rest. [2]


[1] "Ik begryp heel goed hoe men behoudend wordt, door goed opteletten wat 'n liberaal is."

Meer algemeen: Wie van een geloof af wil vallen geve acht op de woorden en daden van de aanhangers van dit geloof. Dit geeft vrijwel altijd meer dan voldoende reden om te concluderen dat deze gelovers niet werkelijk geloven in wat ze zeggen te geloven, maar doen alsof, vanwege de voordelen die dit biedt of de nadelen die het vermijdt.
 


[2] "Ze ontkennen juist genoeg om inkonsekwenter te zyn dan zy die alles behouden, en behouden te veel om in de oogen van 'n denker de minste verdienste te hebben in 't wegwerpen van de rest."

Nu ja - maar als in de politiek en religie vrijwel alles pose is die een verborgen agenda verhult dan geldt dit niet alleen voor wie zich voor "liberaal" uitgeeft. Ook blijft het waar dat er wel degelijk politiek gemaakt kan worden op een stevig fundament van leugens en wederszijds bedrog - en dat de leugenaars en bedriegers van de ene partij althans enigszins in toom gehouden worden door de leugenaars en bedriegers van andere partijen. (Er zijn "checks and balances" ook door elkaar bestrijdende leugens en leugenaars.)

Idee 317.