Idee 311.                                       


Als er iemand opstond die beweerde - en bewees - dat die partyen eigenlyk niets waren dan gemeene cliques, dan haastte men zich om coram populo - dat is: in de Tweede-Kamer van dat land - te verklaren dat men met die partyen niets te maken had, en alleen 't algemeen welzyn bedoelde. Er waren altyd Grieken die 't geloofden, vooral in Boeotie.

Maar ook waren er - ditmaal niet in Boeotie - die 't niet mooi vonden dat men z'n moeder verloochende.

- 't Mensch heeft zich gemeen gedragen, zei men, dt is wel waar, maar...

- Hy heeft fortuin gemaakt, zei men, ook dt is waar, doch...

- Eilieve, hy maakte dat fortuin dr haar slecht gedrag... kwam z'n deugd niet wat laat? En is er veel te verwachten van deugd die zich eerst openbaarde nadat de ondeugd ophield voordeel te geven? 

Zoo spraken sommigen in Griekenland.


In algemene zin geldt dat "hy maakte dat fortuin dr haar slecht gedrag": Slecht heel weinig fortuinen zijn gemaakt door eerlijk en integer hard werken - vrijwel alle fortuinen zijn verworven door bedrog of geweld.

Idee 311.