Idee 299.                                       


- Ge spreekt veel over uzelf.

- Ja, dat zou ieder doen, wien ge laster gaaft voor recht.


Nee, zo is 't niet. Rechtgeaarde Neerlanders zijn conformisten en gewoonlijk ook te bang om te protesteren tegen onrecht als de meerderheid het niet met hen eens is.

Idee 299.