Idee 298.                                       


- Ge spreekt veel over uzelf.

- Ja, dat doet immers ook de winkelier die u wat leverde en vergeefs aandringt op betaling.


Maar niet als Multatuli. En ieder mens spreekt in zijn of haar leven verreweg het meest van zichzelf.
Zie ook 22 t/m 28.

Idee 298.