Idee 294.                                       


- Ik stem voor 't behoud, zei 'n predikant die bang was dat de liberalen zouden tornen aan de bezoldiging der geestelyken van-Landswege.

- Ikzelf ben zeer behoudend, man, en geloof daarom dat men liever dan U te behouden, uw traktement in kas moest houden. Wie behoefte voelt aan uw waar, moge die zelf betalen.


Ja. En het is een interessant feit dat dominees betaald werden uit de staatskas, dus uit de opbrengst van de belasting van iedereen, ook ongelovigen.

Idee 294.