Idee 293.                                       


- M'nheer, zou u denken dat ik mag openblyven na twaalven - 't mensch meende haar kroeg - ze zeggen dat er nu 'n liberaal ministerie is.

- Ik weet het niet, juffrouw. Ikzelf ben heel liberaal, maar als ik wat te zeggen had sloot ik je vr twaalven, ja 'k sloot je heelemaal.

Ik meende haar kroeg.  

Als boutade laat ik dit gelden. De waarheid is, dat Lands- of Gemeentebesturen zich met zulke dingen niet te bemoeien hebben.


Met de noot ben ik het niet eens. Als "Lands- of Gemeentebesturen" zich niet bemoeien met de openingstijden van dranklokalen blijven ze voortdurend open. Dit is evident een gebied van wetshandhaving en regeling.

Idee 293.