idee 282 copyright maartens@xs4all.nl

 

Idee 282.                                       


Spreuken en puntige gezegden dragen meestal het bewys in zich dat ze geboren werden in 't gemoed van 'n leek. [1]

Zy doelen op 'n beroep of bedryf. Ze zyn gewoonlyk genomen uit de Natuur - in engen zin ditmaal, ik bedoel hier de groene - van de werktafel, uit den winkel, van de markt, d.i. alles saamgenomen, uit de Natuur in meest uitgebreiden zin.

Maar spreekwoorden van kansel en katheder of uit de studeerkamer, hebben we niet of weinig.

Komaan, hoog-geleerden en zeer-geleerden, lever eens wat volkerenwysheid aan 't Volk dat uw wysheid in-huur heeft en betaalt!

Salomo versmaadde het niet. Konfucius niet. Solon, Thales, Bias, Chilo, Pittakus, Periander, Kleobulus... die allen versmaadden 't niet...

En Jezus versmaadde het niet!

Komaan, zeer- en hoog-geleerden, komaan! [2]


[1] Spreuken en puntige gezegden dragen meestal het bewys in zich dat ze geboren werden in 't gemoed van 'n leek.

Een reden kan natuurlijk zijn dat iedereen op vrijwel ieder gebied een leek is; een andere dat wat in het gewone taalgebruik terecht komt een algemeen-toegankelijke betekenis moet hebben.


[2] Komaan, zeer- en hoog-geleerden, komaan!

Zeer- en hoog-geleerden zijn niet erg vaak behept met een groot taalvermogen. Toch valt er tamelijk veel te vinden - voor wie zoekt, als Mackay die z'n vondsten tentoonstelde in "The harvest of a quiet eye".

 

Idee 282.