idee 274

 

Idee 274.                                       


Het lust me hier 't ontwerp te geven eener:

MODEL-REKENING.

De {weleerwaarde, zeer geleerde}
{hoogeerwaarde, hooggeleerde}
heeren {Hier intevullen
{al de namen der
{geneesheeren die
{gefungeerd hebben
{van 't jaar één
{N.C. tot op 't
{Meyboomsche prospektus.

DEBENT aan het MENSCHELYK GESLACHT.

Voor aan {Uweleerw. Zeergel.}
{Uhoogw. Hooggel.}
pr. abuis geleverd:

Loon, ontzag, gehoorzaamheid, slaverny, gedurende achttienhonderd één en zestig jaren. . . . . . . . . tantum ?

Wie kan de som invullen, wie?


Niemand waarachtig, maar het bedrag zal enorm zijn, en de vraag is zeer terecht en zeer fraai gesteld.

Hier verschuilt zich ook een sterk argument voor het atheïsme, namelijk dit:

Ieder vertegenwoordiger van ieder der duizenden verondersteld ware en goede religieuze geloven moet toegeven dat ieder vertegenwoordiger van ieder der duizenden verondersteld ware en goede religieuze geloven die het zijne niet zijn zich vergist. Dit maakt het veel waarschijnlijker dan niet - dunkt mij - dat ook hij zich vergist, is het niet inhoudelijk dan in ieder geval formeel: Zo min als enig ander vertegenwoordiger van enig geloof is ie in staat z'n geloof dusdanig te formuleren dat het bestand is tegen logische of empirische kritiek van anderen.

Er is geen enkele grote religie die de fundamentele kritiek van ongelovigen erop heeft kunnen weerleggen, en er is geen enkele wijd verbreid religieus of politiek geloof waarvan niet vele volgelingen zich welbewust misdragen hebben volgens hun eigen normen, gewoonlijk om wat ze hun eigen belang achtten.

 

Idee 274.