Idee 268.                                                  


Het denken moet geleerd worden. Er zyn hulpmiddelen: logika, mathesis, enz. Maar meestal nemen wy die middelen voor 't doel. Er zyn veel bekwame onderwyzers in de logika, die onzuiver denken zoodra ze meenen dat hun logika, hun "vak" niet in 't spel is. En menig professor in de wiskunde redeneert heel onwis buiten z'n studeerkamer of gehoorzaal.

Dat kunnen mathesis en logica niet helpen. De fout ligt in de meening dat die dingen behooren tot de privatieve weelde der geleerde wereld.

Dat hun dáárom zoo kwalyk te nemen is, wijl velen die zich niet te buiten gingen aan gezette studie, hierop 'n onbeschaamde minachting gronden voor de gymnastie van 't verstand. "Met logika en zulke dingen houd ik me niet op, roepen zy, ik zeg maar....

Nu ja, zie verder juffrouw Zipperman, of hoe heet het mensch?


En die fout, en andere, gaat terug op twee hoofdfouten van niet-helder denkenden:

  • het zich niet voorstellen van de betekenissen van de frases die men gebruikt
  • het niet toepassen van wat men meent te weten op andere terreinen

Allebei zijn voorbeelden van het niet vatten van gelijkenissen die er wel zijn.

Idee 268.