Idee 267.                                       


We hebben zelden een meening. Meestal voelen wy maar indrukken, en daaraan geven wy après coup rang van opinie, door er wat sluitredenen voor te zetten, die we van-pas achten zoals 'n eindversrymelaar de regels voor 't vers-eind.

Wat we in zoo'n geval sluitredenen noemen, zyn doorgaans redenen die niet sluiten, en onze gesyllogismeerde indruk staat tot 'n opinie als 'n eindvers tot 'n vers.


Wie enigermate een logisch hoofd heeft (wat zelden voorkomt) weet dat de zeer grote meerderheid van de mensen zelden behoorlijk redeneert, en vrijwel altijd wensdenkt, helemaal over de kwesties die 'm persoonlijk raken.

Idee 267.