Idee 266.                                       


Er zyn weinig in de Geschiedenis vermelde personen - ja, ik durf te zeggen: er zyn er géén - die ik zoo liefheb als Jezus. Och, ik zou hem zoo graag kennen in z'n fouten!

't Is onmogelyk dat iemand die Jezus houdt voor zondeloos, hem zoo lief kan hebben als ik.

Er is 'n zotte begripsverwarring in de meening dat ik 'n vyand van Jezus wezen zou. Van de duizend en één christendommen, ja! En ik beweer dat Jezus in die  vyandschap m'n bondgenoot wezen zou.


In M.'s tijd was dit zeer provocerend, maar 't is overwegend onzinnig, omdat het zich totaal niet vast laat stellen of Jezus werkelijk bestaan heeft, en wat hij werkelijk gepredikt heeft als hij werkelijk bestond.

Overigens, enigszins ter verdediging van M: Zowel de Mohammedanen als de Joden hebben een met M. verwant standpunt: Jezus bestond, predikte, en was een zeer bijzonder en achtenswaardig mens - maar geen zoon van God, en niet de prediker van een onfeilbaar of volledig waar geloof.

Idee 266.