Idee 264.                                       


Och, 't is zoo jammer dat we geen waar "Leven van Jezus" hebben! Dat zou 'n "mooi boek" wezen, zoals ze dat noemen. Waarschynlyk hadden wy 'n mensch leeren kennen, en dat wil wat meer zeggen dan 'n god of 'n halfgod, of 'n helemaal-god, al naar men wil. (65, 93, 186)


In de tijd waarin M. leefde werd in Europa kennelijk zo ongeveer iedere week wel 'n "Leven van Jezus" gepubliceerd, maar uiteraard moet dit allemaal - voorzover niet ge´nspireerd door waarachtige Goddelijke mirakels - duimzuigerij en Bijbelnaschrijverij zijn geweest.

Idee 264.