Idee 262.                                       


Ik heb in 't voorgaand nummer vergeten te zeggen dat de kapellen beneden nooit aan haar vertrapte zuster dachten met deernis, maar altyd met wat genoegen over eigen wysheid, die wel beschouwd toch maar neerkwam op honigzucht.

Zoo zyn we!


Ja. En de eigenwijsheid van de doorsnee kwam ongetwijfeld neer op een genietend "Hoogmoed komt voor de val!"

Idee 262.