Idee 260.                                       


't Is 'n groote fout te meenen dat iemand die prikkelbaar is voor wat ons klein toeschynt, daarom zwak wezen zou in groote zaken. (86) Vaak is juist overgevoeligheid voor 't kleine, een blyk van kracht tot het groote.


M. was prikkelbaar, overgevoelig, opvliegend, vurig, driftig etc. (Zie 257). Dit was zowel een reden voor z'n gebrek aan maatschappelijk succes als een fundamentele basis voor 't karakter dat hij was, en voor de doldrieste moed die hij wist optebrengen bij gelegenheid, zonder welke hij een ander geweest was.

Idee 260.