Idee 259.                                       


"Hy is zoo'n bedaard mensch." Ik heb deze hollandsche lofspraak nooit begrepen. Wat beduidt het eigenlyk? Hy slaat niet, schopt niet, drinkt niet? Is het dŗt? Dat kan niet waar zyn. Want zie, ook ik doe al die dingen niet, en toch bedank ik heel vriendelyk voor den titel van "bedaard mensch".

Ik bedank daarvoor, niet omdat ik 't woord versta, maar om begrepen te worden door 't volkje dat zo genoemd wordt.


Zie 't voorgaande IDEE. Hoe 't zij, een "bedaard mensch" is vooral iemand die geen aanstoot geeft aan anderen, en helemaal niet wanneer die anderen maatschappelijk meer status hebben, en is overigens iemand die z'n gelaatstrekken en uitingen weet te plooien in dienst van z'n eigenbelang.

Bedaarde menschen zijn dus gewoonlijk te herkennen aan een doods uiterlijk, een saaie conversatie, een zeer oppassende ideeŽnloosheid, en volledig voorspelbare, volstrekt normale, overwegend gehuichelde morele normen.

Idee 259.