Idee 256.                                       


De fouten die men 't liefst erkent, zyn die welke door tegenstelling denken doen aan deze of gene goede eigenschap. Distraktie beduidt: geleerdheid. Drift wil zeggen: goedhartigheid. Slordigheid is: streven naar hoogere dingen. Zwakte: vatbaarheid voor indrukken. Ruwheid: inwendige waarde.

By 't laken van zichzelf en by 't pryzen van anderen rekenen wy op de "maren".

Van onszelf sprekende zeggen wy: opvliegend ben ik... (vul de maar aan).

Van 'n ander: een goed hart heeft-i... (vul de maar aan).


M. was opvliegend en had een goed hart. En inderdaad gaat het als aangegeven met erkende fouten - en trouwens ook met erkende kwaliteiten:

Een boel sociaal gedrag komt neer op 't trachten te behouden van z'n sociale status, en dat gebeurt vooral door geen opschudding te maken, door niet op te vallen, door schipperend te geven en te nemen, en door weinig te zeggen of doen dat aanleiding zou kunnen geven tot de gedachte dat men zelf niet geheel zoals doorsnee-men zou kunnen zijn.

Dit brengt met zich mee (vooral in Nederland) dat iedere zogeheten fout gebalanceerd wordt met een een vermeende deugd, en iedere genoemd deugdje met een balancerend tekortje.

Idee 256.