Idee 253.                                       


Men meent dat ik "opsta tegen alles." Dat is de term. Och, als men wist hoeveel dingen ik voor heilig houd.


M. was zeker een intens en waarachtig moreel en moraliserend man, die vele normen hooghield en praktiseerde die het z'n tijdgenoten makkelijker of profijtelijker uitkwam te huichelen.

Aan de andere kant: Ik ken geen enkel Nederlands individu dat meer Nederlandse wanpraktijken, waandenkbeelden en misstanden aangevallen heeft dan Multatuli - zoals de lezer zelf kan nagaan door alle 7 bundels IDEEN door te nemen.

Idee 253.