Idee 251.                                       


Een professor in de vischkunde was aan 't demonstreeren. De studenten luisterde... nu ja, zooals studenten luisteren. En dan studenten in de Ichtyologie !

- De karper, myne heeren, de karper...

Daarop volgde iets over de karper... of den karper, ik heb geen tyd om 't optezoeken, en wl beschouwd geloof ik ook dat het er drommelsch weinig op aankomt.

- De karper, myne heeren...

En zie, daar kwam een karper - of eene karper - de kollegiekamer inzwemmen. Hoe 't beest het maakte met de droogte gaat ons niet aan. De arme studenten hadden daaronder al zoo lang geleden, en een karper - of eene karper - is niet beter dan 'n student.

Daar is hyzelf - of zyzelve - riepen zy als uit n mond.

En ze lieten de professor staan met z'n verhandeling over den karper - of de karper - en zy bekeken de karper.

Dit nu vond ik goed en natuurlyk van die studenten.

Maar ik wou dat wy dat ook deden en ons meer toelegden op de beschouwing van den mensch - of van de mensch, gy mannen! - dan op 't luisteren naar diktaten over menschen.


Letterkundig nootje: 't verschil tussen "een" en "eene" gaat over 't geslacht van 't woord "karper" - dat ik ook niet weet en niet wil opzoeken, en onzinnig is.

M. vervolgt 't vorige IDEE, waarin uiteengezet wordt dat:

Onderwijs en opvoeding plegen te bestaan uit het gedwongen aanleren en navolgen van valse voorbeelden.

Maar de werkelijkheid is aanzienlijk bitterder en ingewikkelder dan de bovenstaande vertelling:

Doorsnee men is niet alleen niet in stt schijn van werkelijkheid, propaganda van waarheid, en imitatie van echt te onderscheiden, maar wil dat ook niet, en pleegt de overwegend valse denkbeelden en voorbeelden waarmee ie is opgevoed aan te houden als norm voor wat mag en kan zijn.

Idee 251.