Idee 245.                                       


Ach, niets is volmaakt... zelfs niet de leugen!


Tsja. Volmaaktheid is een moeilijk begrip, zeker wanneer toegepast op leugens en vervalsingen, maar 't lijkt me dat er zeer succesvolle leugenverhalen zijn, zoals de Bijbel, de Koran, en vele andere religieuze boeken, ongeacht hun overige voortreffelijkheden. 'tZelfde geldt politieke propaganda.

De meest droevige bedenking in dit verband is kennelijk dat de grote meerderheid van de mensen zich laat bedriegen door de meest doorzichtige leugens, zolang 't maar leugens van hun leiders zijn, of de leugens aansluiten bij hun eigen wensen.

Idee 245.