Idee 235.                                       


Wie nooit gevallen is, heeft geen juist besef van wat er noodig is om vasttestaan. (21) Men vindt dit gebrek aan begrip dikwyls, en vooral by menschen die weinig gereisd of weinig geleefd hebben.


Anders: 't Zijn gewoonlijk de domsten en zwaksten die het meest schijnheilig op zedelijkheid staan, gewoonlijk uit afgunst, bedilzucht en als de enige manier om hun geldingsdrang veilig te uiten.

Idee 235.