Idee 227.                                       


De heer Thorbecke heeft veel te doen, als-i ten minste, met of zonder titel dan, premier is. Hij moet:

De Havelaar-zaak uitmaken.
't Zegel op de dagbladen afschaffen.
Inkomende rechten... idem.
Ministerie van eeredienst... idem.
Wetten tegen laster en kindermoord... idem.

En nog een-en-ander... ja, nog vl meer. Geschieden zl het! Ik wou hem graag een brief schryven, maar ik begryp dat hy 't byna even druk heeft als ik.


Wat Thorbecke of z'n regeringen daarvan gedaan hebben weet ik niet, al weet ik wel dat 't zegel op de dagbladen in 1869 afgeschaft werd. Dit zogeheten "zegel" was in feite een belasting op 't drukken en verspreiden van onafhankelijke meningen.

Idee 227.