Idee 225.                                       


't Is 'n schande voor de mannen, dat de vrouw in hun eigen inschatting hooger staat naarmate ze minder met mannen heeft omgegaan.

Precies als met die andere Javanen, wier onbedorvenheid in omgekeerde rede staat tot hun gemeenzaamheid met Christenen.


We spreken van sexueel fatsoen, dat veel beter te bewaren is met goede voorbehoedmiddelen.

Ik ben 't eens met zowel 't IDEE als 't daarin gegeven voorbeeld (Hollanders zijn handelaars, en handelaars zijn leugenaars), maar 't mag wel opgemerkt worden dat de onderdrukking van "de" vrouw toch voor een groot deel gelegen is en was aan zowel de gemiddelde vrouwelijke doorsnee als de idem mannelijke doorsnee: De maatschappij kan niet beter zijn dan 't gemiddelde van haar leden.

Idee 225.