Idee 222.                                                 


Wie nederig spreekt van zichzelf, wordt boos als ge hem gelooft, en woedend als ge hem nazegt wat-i zegt.


Want ie wil in ieder geval geprezen worden voor z'n voorbeeldige nederigheid. Merk overigens op, lezer, dat publieke belijdenis van de eigen enorme zondigheid in de meer Christelijker tijd van M. gebruikelijker was dan 't nu is. Tegenwoordig belijdt hoog-tot-laag "gelijkwaardigheid" van alles en iedereen, en wenst ... "respect" van alles en iedereen, uiteraard uit gebrek aan zelf-respect.

Idee 222.