Idee 212.                                       


Arme vader, die niets zyt dan dat! Vreest ge niet als ge uw kinderen 'n rekening voorhoudt van zeker voorgewend offer, dat ze u eenmaal zullen antwoorden:

- Ik vind dat ge wel wat beters hadt kunnen doen!

Arme vaders! Neen, misdadige vaders!


't "misdadige" schuilt in "vader, die niets zyt dan dat" - waar "dat" slaat op: spermabron. En dat te zijn is geen enkele verdienste, en niet meer dan dat te willen zijn voor wie je daarmee op de wereld helpt zetten is inderdaad even verachtelijk als gebruikelijk.

Idee 212.