Idee 210.                                       


't Is niet waar dat 'n kind onderdanigheid en liefde schuldig is aan z'n ouders.

Dat ellendig voorschrift is uitgevonden ten-gemakke van ouders die gebrek voelden aan geestelyk overwicht, en te lui waren of te droog van hart om liefde te verdienen.


Ook dit lijkt me overwegend waar, althans in psychologische zin.

In maatschappelijke zin ligt 't wat anders, want dan doet men er verstandig aan - zeker in maatschappijen zonder kollektiever verzekeringen, AOW etc. - huwelijken te zien als overeenkomsten om kinderen groot te brengen, wat de ouders meestal aanzienlijke offers kost, maar in beginsel een verzekering kan zijn voor een min of meer verzorgde oude dag.

En in dat geval kan men het eens blijven met M.'s opmerking, maar desalniettemin zeggen dat in dergelijke verhoudingen een soort gebod aan kinderen hun ouders te "eren" (lees: niet te laten verkommeren als ze niet meer in staat zijn zichzelf in leven te houden) in ieder geval begrijpelijk is.

Idee 210.